11 oktober vertoning bij Kwintes

Kwintes organiseert een bijeenkomst voor cliënten, begeleiders en vrijwilligers een discussieochtend over wat vanuit ieders perspectief nodig is om een zinvol leven te leiden, ook als je beschermd of zelfstandig in de wijk woont. De film is vertoond als aanzet tot discussie en het formuleren van aandachtspunten. Kwintes is een organisatie die mensen met een chronische psychiatrische kwetsbaarheid hulp biedt bij wonen, werken en recreëren,