19 februari 2019 vertoning bij gemeente Veenendaal

Kwintes, organiseert in de raadszaal van de gemeente Veenendaal een programma in kader van de door-ontwikkeling van GGZ-hulp in de wijk. Het aanbod is voor WMO-consulenten, politie, beleidsadviseurs, specialisten op gebied van psychosen en medewerkers van de woningbouwvereniging. Centraal staat hoe het is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om regie te (kunnen en blijven) voeren over het eigen leven.een organisatie die mensen met een chronische psychiatrische kwetsbaarheid hulp biedt bij wonen, werken en recreëren, organiseert De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van de gemeente Veenendaal. Kwintes is een organisatie die mensen met een chronische psychiatrische kwetsbaarheid hulp biedt bij wonen, werken en recreëren.