filmvertoning voor Nautus adviseurs werkzaam bij gemeenten in Nederland ter ondersteuning bij implementatie van doelstellingen van de (door)decentralisatie van thema’s uit het sociaal domein