De achtergrond

Schizofrenie is een ziekte die bij ongeveer 1 op de 100 mensen voorkomt. Vrijwel iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die te maken heeft met schizofrenie of die stemmen hoort. Ondanks dat het zo’n wijd verbreide ziekte is, bestaan er veel misverstanden over schizofrenie. Het wordt tijd dat dit verandert. Mensen met schizofrenie redden het namelijk niet alleen. Ze hebben steunsystemen (familie, naastbetrokkenen, professionals en beleidsmakers) nodig om vorm en inhoud te geven aan hun leven.

Unieke situatie

De bijna 60-jarige Maarten heeft schizofrenie en wil vertellen over zijn leven met deze psychotische kwetsbaarheid. Maarten kan reflecteren op zijn ziekte en heeft een vertrouwensband met filmmakers Karien Smits (zijn zus) en Pieter Veraart (zijn zwager). Deze unieke situatie gaf ons de mogelijkheid om een professionele documentaire te maken over hoe een leven met schizofrenie er werkelijk uitziet.

Inhoud van de documentaire

In de documentaire neemt Maarten je gedurende 60 minuten mee door zijn leven. Het is een filmisch doorkijkje, waarin je letterlijk een beeld krijgt van Maarten’s ervaringen met wonen, werken, hobby’s, relaties en de betekenis van het contact met zijn familie, begeleiders, medebewoners en collega’s. Maarten vertelt over moeilijke perioden, zoals wanneer zijn stemmen hem de mond snoeren, zijn wietverslaving, wisselend medicijngebruik, eenzaamheid en dakloos-zijn. Telkens weer lukt het Maarten om uit een dal te klimmen en weer vat te krijgen op zijn leven. Door keuzes te maken en door de hulp van familie en professionals leidt hij nu een leven waar hij waarde aan hecht en tevreden over kan zijn, maar de weg hier naartoe is niet makkelijk geweest.

Het doel

De documentaire wil het negatieve beeld dat rondom schizofrenie heerst doorbreken en pleit voor structurele aandacht voor deze kwetsbare groep mensen. Kwintes, Altrecht en Yspilon zijn enthousiaste partners en willen de documentaire in overleg met hun achterban gebruiken voor educatieve doeleinden. Daarnaast zal de documentaire onder de aandacht gebracht worden van lokale beleidsmakers, zodat de zorg voor mensen met schizofrenie hoger op de beleidsagenda komt te staan.