Donderdag 4 april 15.00-17.30 uur in Zeister Sions kerk

Film- en gespreksmiddag over omgaan met personen met verward gedrag.

Het wijk- en sociaal team Zeist-Noord nodigt buurtbewoners uit om de film over Maarten te zien die leeft met de aandoening schizofrenie.  

Doel is met elkaar meer inzicht krijgen in het leven van personen die zich soms verward gedragen en wat dit vraagt van hun omgeving.

Start is vertoning van de film “Stemmingmakerij in de bovenkamer”. Na de film kan je Karien, Maartens zus en filmproducent, vragen stellen.

Daarna in gespreksgroepjes bespreken wat de film oproept en hoe met verward gedrag om te gaan.