Een geslaagde expositie!

In de vorige Nieuwsbrief konden jullie lezen dat Maarten zich voorbereidde op zijn expositie in het Kunstenhuis in Zeist. De expositie was de afsluiting van een jaarcursus tekenen en schilderen voor mensen met een sociale kwetsbaarheid en/of smalle beurs, een gezamenlijk initiatief van Kwintes, het Kunstenhuis en de gemeente Zeist.

Maarten in gesprek met wethouder Fluitman.

De openingsavond op 9 juni was een bijzonder samenzijn. De kunstenaars toonden hun kunstwerken voor het eerst aan het publiek. Zeister wethouder Fluitman opende de expositie en uitte zijn bewondering over de aansprekende kunst. Hij feliciteerde de makers en lopende langs de kunstwerken sprak hij belangstellend met iedere kunstenaar over hun werk.